Как се случва почистването на септични ями от утайки?

Ако живеете извън София и ако районът не е снабден с канализация, то не ви остава друго, освен да ползвате септична яма.