Безсънни нощи и съмнения, които не ви оставят да мигнете, а мислите денонощно се лутат около едни и същи въпроси, като обикалят в омагьосан кръг?

Ако това ви е познато и не знаете как да разрешите даден въпрос, който касае определени хора или дадено лице и ако нямате доказателства за извършените от него неправомерни действия и не можете да повдигнете обвинения, то има какво да се направи. С помощта на детектор на лъжата, можете да определите дали лицето казва истината и до каква степен са ви били основателни съмненията. Понякога се касае за служебен въпрос, а друг път до лични взаимоотношения. Съмнението наистина „разяжда“, както се казва, независимо дали е с реално основание или не отговаря на истината. Но, за да разрешите въпроса, понякога не е възможно само с разговори или премисляне на последните събития. За това, можете да изберете изследване с полиграф, което да ви даде категорична информация, с която да се премахнат съмненията и сънят да се възстанови.

Кой предлага надежден детектор на лъжата и на какви цени?

Постоянните тревоги и напрежение могат буквално да разболеят човека, за това колкото по-скоро разрешите проблемният въпрос, толкова по-скоро ще преустановите разболяващия фактор. Кой предлага надежден детектор на лъжата и на какви цени? Това е центърът за психофизиологични изследвания на https://reflex-bg.net/полиграфски-услуги, където се предлага професионална техника, американско производство, каквато се използва по цял свят от специалните служби.

Предлаганите цени за детектора на лъжата се различават според случа и разглежданите теми. За фирмени служители, които са повече на брой, се предлага възможност за абонамент, което значително намалява цената. Някои фирми залагат на метода с детектор на лъжата, както при постъпване на работа на служителите, така и периодично, като превенция на евентуални намерения за измами и злоупотреби. Според дейността на фирмата, периодичната проверка, може да се окаже една добра практика, която да ви спести редица главоболия и съответно финансови загуби, В този смисъл, цените на изследването, спрямо потенциалните загуби, са несравними.

Как точно се провежда теста с детектора на лъжата? На първо място се прави среща с възложителя, за да може да се събере максимално подробна информация, да се анализира проблема и да се заявят целевите теми. На база на това се изготвя план за действие и се създават въпросите, от които да бъде съставен тестът. Добре е въпросите да са разбираемо зададени и да може да им се отговори еднозначно. Всички въпроси имат по един отговор – „да“ или „не“. Преди да се проведе тестът се прави входящ тест на изследваното лице, който цели да го запознае с метода и да определи неговото здравословно състояние, за да може да се вземат предвид всички допълнителни фактори, които могат да окажат влияние на резултатите.

Стресът, дори и да е минимален, заради самото провеждане на теста също се взема предвид, за това няма място за притеснения, дали той няма да подведе крайния резултат в погрешна посока. Както за работата, така и за лични взаимоотношения, с приятели или роднини, може да ни се наложи да използваме подобен тест за проверка на истинността, особено, ако не желаем да се стига до съд. Имайки предвид колко неприятности могат да се спестят, ако истината излезе на яве, вместо да се подлагаме на дългите съдебни процедури, понякога полиграфът е много по-добрият избор. Вижте още за метода с детектор на лъжата, цени и възможности на reflex-bg.net и при възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с професионалната фирма.