Mimirium Network в полза на обществото

Ежедневието на хората с увреждания в нашето общество е пълно с предизвикателства, които трябва да преодоляват, за да функционират като нормални членове на обществото. Една от основните болки за хората с увреждания е обществената инфраструктура. Труден е достъпът до конкретни зони и сгради поради липсата на добре обмислена инфраструктура.

Ето защо ние от Mimirium решихме да създадем решение, наречено Varna Limitless за подобряване на инфраструктурата на третия по големина град в България – Варна. Варна е морската столица на България и населението нараства до 750 000 души през активния сезон. През последните няколко години бяха направени много подобрения в инфраструктурата на града, но дори и в голям град като Варна, ние все още виждаме всеки ден как хората с увреждания се сблъскват с много предизвикателства, докато се движат през града.

Mimirium Network в полза на обществото

Екипът ни започна да мисли за това как можем да измерим тези трудности. Трябваше ни количествено определяне, за да идентифицираме и анализираме проблемите. За да разрешим проблема с достъпността, първо трябваше да съберем данни, които показват, кои са горещите точки и затрудненията в града.

Ето защо в резултат на това решихме да създадем приложение, което следи движението на различни групи потребители с различни увреждания и да ги сравнява с движението на контролна група от потребители без увреждания.

Тогава можем да идентифицираме проблемните зони, както и моделите на движение за всяка група и да сравним разликите. След като моделите са създадени, персонализирани анкети ще бъдат изпращани на отделни потребители, за да съберат подробна информация за проблемите, които хората срещат в откритите проблемни области.

Информацията се събира чрез GPS и допълнителни инсталирани бийкъни в ключови точки в града. Но кой би пожертвал личния си живот и ще позволи да бъде следен постоянно в името на по-голямо благо?

Нашият опитен екип използва съвременни технологии, за да постигне пълна анонимност на всички участници. Ще постигнем това, като съхраняваме събраните данни локално в криптиран модел на устройствата на потребителите. Предаването към системата ще се случи само след извършване на анонимност и обобщаване на информацията – така че само обработваната информация ще бъде предоставена от потребителите във всяка група. Всички ще останат анонимни и поверителността е напълно защитена.
Нашата система използва иновативните криптографски практики и технологията на блокчейн, за да гарантира напълно сигурността на личните данни.

Той също така ще позволи на потребителите, участващи в проекта, да получават плащания за генерираните от тях данни.

И така, бихте ли участвали, ако знаете това:
• помагате да подкрепите добра кауза за по-доброто – по-добро общество, по-добра инфраструктура в града за всички хора;
• вие сте напълно анонимни, като помагате;
• сте възнаградени с пари за помощ;
Това е печеливша ситуация.

4.1. Каква е целта на проекта?
Целта е да се направи нещо добро за общността и да се развият по-добри местни съоръжения и услуги. Използвайки този проект, ние ще помогнем за изграждането на по-активна и ангажирана местна общност чрез включването им в проекта като контролна фокус група, която ще бъде използвана като измерване на проблемите на другите групи при движение в града. В тази връзка, ние също си партнираме с НСИ (Национален статистически институт (НСИ) на България) за събиране и предоставяне на полезни статистически данни, които могат да бъдат използвани като надежден източник на статистически данни. И не на последно място, но не на последно място, ние изграждаме мрежа от знания в рамките на бизнес общността, която ще помогне на всички компании да разберат по-добре част от всички свои клиенти и техните специфични нужди.

4.2. Очаквайте резултати
Чрез събирането на тази информация, надяваме се, че резултатите ще ни помогнат да разберем подробно проблемите, които различните членове на общността срещат, когато се движат през града. Това ще помогне за извършване на необходимите корекции в инфраструктурата и за разработване на иновативни решения, отговарящи на техните нужди.
Освен това цялата събрана информация ще бъде публикувана като OpenData, така че да може да се използва от всички компании и институции, които искат да подобрят живота на варненци по-добре.

Вярваме, че всеки град трябва да бъде възможно най-достъпен за всички жители.